یک بخش رو به رشد دربازار گردشگری پزشکی ، بیمارانی هستند که هزینه ی گردشگری پزشکی آنها توسط بیمه گذاران خصوصی پرداخت می شود

International insurance companies & medical tourism

اگر بخواهیم یک تقسیم بندی کلی از بازار گردشگری پزشکی از نظر اینکه چه کسی هزینه های درمان را پرداخت می کند داشته باشیم به طور کلی این بازار به 3 بخش یا سگمنت اصلی تقسیم می شود: 1. بیمارانی که خودشان هزینه ی درمانشان را پرداخت می کنند 2. آنهایی که شرکتهای بیمه گذار خصوصی هزینه هایشان را پرداخت می کنند 3. بیمارانی که دولت مکلف به پرداخت هزینه های درمانیشان است.

   نکته ی مهم شیوه ی هدف گذاری، جذب و ارتباطات با هر یک از این بازارها است که نیازمند استراتژی و بسته ی خدمتی (value proposition) متمایز است.

در رابطه با افرادی که هزینه ی درمان آنها توسط شرکتهای بیمه گذار خصوصی پرداخت می شود، معمولا این شرکتها سعی می کنند هزینه ی تمام شده خود را به حداقل برسانند. یکی از راهکارهایی که در پیش می گیرند عقد قرارداد و ایجاد ارتباط با مجموعه ها، مراکز درمانی و بیمارستانها در سایر کشورهایی است که در آنها هزینه ی درمان پایینتر بوده و کیفیت درمان نیز در سطح مناسب و معقولی قرار دارد. برای این شرکتها گردشگری پزشکی ابزاری است که از طریق آن هزینه های درمان مشتریانشان به طرز قابل توجهی پایین تر خواهد آمد.

این شرکتهای بیمه گذار برای ترغیب مشتریانشان برای درمان در کشوری دیگر سعی می کنند با عقد قرار داد با بیمارستانها و شرکتهای تسهیلگر، بسته های سفر درمانی متنوع و جذاب و با زمان انتظار کوتاه تر درمان برایشان طراحی کنند که جنبه ی تفریحی هم داشته باشد. که اتفاقا هم از جانب مشتریان تحت پوششان مورد استقبال قرار می گیرد. به عنوان نمونه 4 تا از بزرگترین بیمه‌گذاران ایالت متحده (UnitedHealth, Wellpoint, Aetna, and Humana) دارای برنامه های پایلوت گردشگری پزشکی تحت عنوان: Bluecross BlueShield of South Carolina هستند که با بیمارستانهایی در بانکوک، تایلند و… برای انجام برخی جراحیها و اقدامات درمانی ارتباط گرفته اند، که اغلب هم این ارتباط توسط تسهیلگران گردشگری پزشکی انجام می‌گیرد. جالب است بدانید یکی از مهمترین شرکتهای تسهیلگری که در این زمینه ورود پیدا کرده و فعالیت دارد، Companion Global Healthcare است که برای حداقل 40 شرکت بیمه آمریکایی خدمات پزشکی و جراحی خارج از این کشور را ارائه می دهد.

به عنوان یک فرصت ” بازار گردشگری پزشکی بیمه گران خصوصی” در حال رشد بوده و شرکتهای بیمه گر خصوصی مشتریان تحت پوشش خود را به گردشگری پزشکی و درمان در یک کشور ثالث ترغیب می کنند. البته معمولا شرکتهای بیمه گر مستقیما خود با بیمارستانها طرف قرارداد نمی شوند بلکه معمولا این خدمات توسط شرکتها و سازمانهای تسهیلگر گردشگری پزشکی آشنا با محیط کشور مقصد انجام می گیرد، تا همچنین مجبور نباشند با مسائل مقرراتی سلامت و انطباقات قانونی در کشور دیگر خود را درگیر کنند.

برای شرکتهای بیمه گذار اصلی ترین انگیزه برای ورود به این بازار هزینه می باشد. با توجه به این موضوع که هزینه های تمام شده خدمات درمان و سلامت در ایران در سطحی نسبتا پایین قرار دارد، می تواند مقصدی ایده ال برای شرکتهای بیمه گذار بین المللی به حساب آید.

 

دبیر خانه انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران

تحقیق و توسعه گردشگری سلامت (R&D)