جلسه کلاب بیمارستانهای بین المللی عضو انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران

/
  جلسه کلاب بیمارستانهای بین المللی عضو انجمن خدمات…

جراحی بای پس معده یا جراحی چاقی به روش باریاتریک در ایران

/
امروزه علم ثابت کرده است که؛ چاقی و اضافه وزن یکی از دلایل ا…