Erfan Hospital
Kasra hospital
jam hospital
Razavi Hospital
Bahman Hospital
Ebn-e-Sina-hospital
Ordibehesht Hospital
Pars Hospital
International Hospital Ghaem Rasht
Pastorno Hospital