اهداف و ماموریت انجمن

انجمن خدمات سلامت با تلاش در جهت ارتقای دانش اعضاء از تجارت و صنعت گردشگری سلامت در سطح بین الملل با ایجاد یک مرجع قابل اعتماد از اطلاعات سلامت همراه با بیمارستان های تراز اول کشور و سایر ارائه دهندگان خدمات گردشگری سلامت، سعی در برندسازی اعضاء برای ورود و حضوری اثربخش در بازارهای بین‌المللی صنعت گردشگری سلامت داشته و حافظ برند گردشگری سلامت ایران در تمامی دنیا است.
   ما برآنیم با تکیه بر تحقیق و توسعه فن آوری ها و ایجاد شیوه های خلاقانه و نوین خدمت رسانی وبا کارایی و اثربخشی بالا در تمامی طول زنجیره ارزش خدمات گردشگری سلامت در کنار ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات درمان در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اخلاق انسانی عمل نماییم.

 

1. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضاء؛
2. تلاش در جهت انسجام و همپیوندی بیشتر بین ارائه‌دهنده‌گان خدمات در طول فرایند زنجیره‌ی تامین خدمات گردشگری درمانی؛
3. جمع آوری اطلاعات و شناخت نیازها و اولویتها توسعه‌ی گردشگری پزشکی کشور
4. بررسی مشکلات و اقدام هماهنگی جهت حل و فصل مسائل و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء
5. برنامه ریزی برای تأمین نیازها، توسعه و گسترش فعالیتها سلامت و درمانی ایران-اسلامی در سطح بین‌المللی
6. کوشش در ارتقاء کمی و کیفی خدمات پزشکی و درمانی اعضاء تا سطح کلاس بین‌المللی با به کارگیری تکنولوژی جدید با توان رقابتپذیری بین‌المللی و استفاده از سیستم‌های اعتبار بخشی بین‌المللی.  
7. کوشش در جهت ارئه‌ی خدمات درمانی و پزشکی با ارزش افزوده‌ی بالا و قیمت‌گذاری با توان رقابتپذیری بین‌المللی
8. کوشش در جهت هماهنگی برای آموزش و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ماهر و دارای صلاحیت برای فعالیت در کیفیت و سطحی بین‌المللی ارائه‌ی خدمات درمانی و پزشکی با همکاری شورای راهبری گردشگری سلامت کشور و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط این شورا
9. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی عضو شورای راهبری گردشگری سلامت  کشور در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه‌ها به انجام آن محول می کنند و آمادگی برای ارایه مشورتهای لازم به آنها
10. عضویت و ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمنهای صنفی در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور
11. جمع آوری حق عضویت و کمک‌های داوطلبانه اعضاء به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود.
12. همکاری با انجمنهای علمی و صنعتی مرتبط با امور پزشکی و گردشگری سلامت در چارچوب قوانین و مقررات کشور
13. ارایه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین درمانی و پزشکی کشور، کار و تأمین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوقی بیماران بین‌المللی به مراجع ذیربط
14. همفکری و ارایه روشهای مدیریت بیمارستان و سایر سازمان‌های ارائه دهنده‌ی خدمات گردشگری سلامت در سطحی بین‌المللی و رقابپذیر و همکاری با اعضاء در جهت رفع مشکلات از جمله:
الف: تهیه و ارایه پیشنهادات لازم و ضروری در خصوص تعرفه‌های بیمارستانی و درمانی و ارایه روشهای اقتصادی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری خدمات گردشگری پزشکی با توجه به ویژگی‌های متمایز این خدمات با توان رقابتپذیری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی با مشورت و هماهنگی با شورای راهبری گردشگری سلامت و با تاکید بر چشم‌انداز ملی توسعه‌ی گردشگری سلامت کشور و بازارهای هدف گردشگری سلامت کشور در افق این چشم‌انداز؛
ب: اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات مدیریتی، اقتصادی و جاری بیمارستان‌های خصوص
ج: همکاری با شورای راهبری گردشگری سلامت کشور و اعضاء ذی‌ربط آن در مبادله اطلاعات، آمار و ارقام، انتشار نشریات علمی و برگزاری نمایشگاهها و همایش‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی‌ با هدف بالا بردن استانداردهای خدمات پزشکی و درمانی کشور به سطحی رقابتپذیر بین‌المللی؛
ب : روش اجراي هدف

   استفاده از یک برنامه‌ریزی عملیاتی منسجم (شامل اهداف کمی، سیاستهای اجرایی، برنامه‌ها و پروژه‌ها با مشخص بودن افق زمانی و سایر جزئیات اجرایی) با همکاری اعضاء فعال و سازمان‌ها و دستگاههای ذیربط توسعه‌ی گردشگری سلامت کشور در افق چشم‌انداز 1404 توسعه‌ی گردشگری و در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و قوانین و مقررات کشوری.