عضویت در انجمن بین المللی سلامت ایران

لطفا جهت عضویت در انجمن فرم زیر را دانلود کرده و بعد از تکمیل به آدرس info@InternationalHTA.com ارسال فرمایید.

دانلود فرم ثبت نام انجمن خدمات گردشگری سلامت ایران

دانلود فرم ثبت نام عضویت در کلاب بیمارستانی