برنامه‌های انجمن بین‌المللی خدمات سلامت کشور

 1-    تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیکی، اطلاعات و ارتباطات (ICT) در ارتباط با بازارهای هدف گردشگری سلامت کشور از طریق ایجاد سامانه‌ی اطلاعات سلامت با همکاری شرکتها و مراکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات پزشکی و درمانی عضو انجمن.

2-    تقویت زیرساخت‌های کیفیت ارائه‌ی خدمات گردشگری سلامت کشور با استفاده از تدوین یک برنامه‌ی اعتبار بخشی بیمارستان‌ها، هتل بیمارستان‌ها، دی‌کلینیک‌ها و سایر مراکز فعال در حوزه‌ی گردشگری سلامت کشور و صدور گواهینامه‌ی کیفیت خدمات گردشگری پزشکی برای این مراکز
3-    مکان یابی و شناسایی جغرافیایی، استان‌ها و حوزه‌های دارای اولویت برای توسعه شهر‌ک ها، دهکده‌ها و شهرهای گردشگری سلامت با همکاری کنسرسیوم همکاری‌های توسعه‌ی فضاهای گردشگری.
4-    بستر سازی برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد زیرساختهای حمل و نقل هوایی پزشکی از قبیل آمبولانس هوایی به کشورهای هدف گردشگری سلامت کشوربا همکاری نهاد های توانمند این حوزه ها.
5-    برنامه‌ ترازیابی (Benchmarking) کشورهای موفق در سطح بین‌المللی در حوزه‌ گردشگری سلامت برای کمک به اعضاء برای درک بهتر از موقعیت های رقابتی ایشان.
6-    طرح شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیتهای گردشگری سلامت کشور و اقداماتی در جهت توسعه‌ زیرساختهای گردشگری سلامت.
7-    ایجاد کارگروههای گردشگری سلامت به صورت استانی و مناطق دارای اولویت برای توسعه‌گردشگری سلامت.
8-    طرح ایجاد زیرساختهای دقیق آماری از گردشگری سلامت کشور با مشارکت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری .
9-    تهیه و تدوین و اجرای طرح تجاری (Business plan) سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی گردشگری سلامت کشور.
10-    طراحی و تدوین طرح برندینگ گردشگری سلامت (HTB) کشور با همکاری و مشارکت سایر متولیان توسعه‌ی گردشگری سلامت کشور.
11-    بستر سازی برای صدور ویزای نو T یا درمان با مشارکت وزارت امور خارجه.
12-    تهیه و تدوین ضوابط و استاندارهای تبلیغات و بازاریابی برای دفاتر و شرکت‌های فعال در حوزه‌ گردشگری سلامت کشور.
13-    تهیه و تدوین طرح نظارت بر تعرفه‌های خدمات و اقدامات گردشگری پزشکی با تاکید بر رویکرد زنجیره‌ ارزش محصول گردشگری پزشکی و تحلیل رقابت پذیری.
14-    اجرای استراتژی توسعه‌ و توانمند سازی نیروی انسانی گردشگری سلامت (HT-HRD) با استفاده از تهیه و تدوین برنامه‌ صلاحیت حرفه‌ای پزشکان برای مشاوره، درمان و جراحی بیماران بین‌المللی، صلاحیت حرفه‌ای برای مدیریت، پرسنل و پرستاران واحد بیماران بین‌المللی (IPU) و....
10- بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از طریق برگذاری همایش‌ها، نمایشگاهها و نشست‌های تخصصی و تجاری بین المللی سرمایه‌گذاری در گردشگری سلامت ایران با دعوت از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تهیه و تدوین بسته‌ی مشوق‌های سرمایه‌گذاری گردشگری سلامت کشور، تبادل اطلاعات فنی و تجاری بین سرمایه گذاران، مجریان طرح های سرمایه‌گذاری، دست‌اندرکاران بازار سرمایه، معرفی جدیدترین طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری گردشگری سلامت برای بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران جدید.