شرایط و مدارک لازم جهت عضویت در باشگاه بیمارستانی
کلیه بیمارستان‌های فعال در زمینه خدمات بین‌المللی سلامت می‌توانند با ارائه مدارک ذیل رسماً به عضویت باشگاه بیمارستان‌های خصوصی در آیند.
1.    تکمیل فرم درخواست عضویت
2.    تکمیل فرم تعهدنامه
3.    تکمیل فرم مشخصات پرسنل و پزشکان کلیدی بیمارستان
4.    شرح مختصر فعالیت های انجام شده و پروژه‌های در دست اقدام و انجام شده 5 سال اخیر
5.    پروانه و مجوز بهره‌برداری بیمارستان
6.    درخواست کتبی جهت عضویت در کلاب بیمارستانی ( روی سربرگ بیمارستان )
7.    مشخصات اعضاء هیئت مدیره بیمارستان
8.    چارت سازمانی بیمارستان

9.    گواهینامه اخذ شده (در صورت اخذ) بین‌المللی (ACI، JCI و..) و داخلی (مانند IPD)

 

دانلود فرم ثبت نام در کلاب بیمارستانی